ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE GRADA ZAGREBA

PRIJAVI KVAR putem obrazca ili preko BESPLATNOG DEŽURNOG TELEFONA 08001015.